De Evensong

< Terug naar overzicht

‘Er hangt iets ongrijpbaar mystieks
in de koorruimte van de Cathedral of College Chapel.
Wat is dat toch?
Komt het omdat dit al eeuwen zo gebeurt?
Ondanks de mooie zang zijn er vaak
nauwelijks mensen bij aanwezig.
Die er wel zijn worden stil naar
een plaats gebracht en
er wordt verder
geen aandacht aan besteed.
Evensong is ‘worship’.
Zij vindt altijd plaats,
iedere dag,
eeuw in eeuw uit.
Evensong is ‘worship’.

Zij vindt altijd plaats,
iedere dag,
eeuw in eeuw uit.
Vanuit de stilte komt de muziek op.
Teksten, gebeden en muziek
rijgen zich aaneen tot een
onverklaarbaar geheel van devotie,
van schoonheid.
Medicijn voor de ziel,
heil voor de wereld,
eer aan God.’

(Carel Weijers)

‘De Evensong begint.

Evensong

De Choral Evensong is een bijna geheel gezongen vesperdienst die in een groot deel van de Engelse kathedralen en college chapels dagelijks plaatsvindt. Waar wij deze koren vooral kennen van hun kerstliederen en de Royal Weddings, is de Evensong eigenlijk hun dagelijks brood: een combinatie van hoogwaardig uitgevoerde koormuziek en eeuwenoud ritueel, vergelijkbaar met de vespers in een klooster. Toen de Anglicaanse kerk werd gesticht betekende dat het einde van de kloosters.

In plaats van de zeven gebedstijden voor de kloosterlingen kwamen er dagelijks twee gebedsdiensten voor iedereen: de morgendienst ,Mattins, en de Evensong. In de kathedralen en college chapels is dat een Choral Evensong met koormuziek van niveau. Bekend zijn de jongenssopranen van bijvoorbeeld Kings College; in de kathedralen zien we steeds vaker ook ‘girl choristers’. De Evensongs gaan altijd door, ongeacht of er veel of weinig mensen op af komen . Waar het om gaat is, net als bij de getijden in de kloosters, dat het gebed tot God altijd moet voortgaan. Daarbij is voor het koor een hoofdrol weggelegd: veel van de vaste onderdelen worden alleen door het koor gezongen. Alleen bij de hymns valt de gemeenschap in. Verder zijn er lezingen en gebed, een preek ontbreekt.

Met dat al is de sfeer van een Choral Evensong wat verstilder of meditatiever dan die van een gewone kerkdienst. In Groningen wordt de Choral Evensong eens per maand uitgevoerd in de Nieuwe Kerk, steeds op de derde zondag van 17.00 tot 18.00. Net als in de Engelse kathedralen is iedereen van harte welkom. De viering is in het Engels, maar kan volledig worden meegelezen in de orde van dienst, die bij de ingang wordt uitgereikt.

< Terug naar overzicht