Actueel

Een Choral Evensong is een bijna geheel
gezongen vesperdienst volgens de eeuwenoude traditie van de Anglicaanse kerk

Choral Evensong Sacramentskerk Breda

Uitgevoerd wordt:
Introit: Turn thy face from my sins -Thomas Attwood
Preces  – William Smith
Psalm 147
Hymn: O Praise ye the Lord
Manificat and Nunc Dimittis – Henry Purcell in G- minor
Responses – William Smith
Sing Joyfully – William Byrd
Hymn:O Strength and stay